Clauze de confidentialitate

Toate datele si informatiile introduse in instrumentul PINE vor fi considerate confidentiale si, ca atare, nu vor fi divulgate sau publicate, prin orice mijloace, la entitati neautorizate.Partenerii proiectului PINE nu pot divulga sau comunica in orice forma sau pe orice cale date si informatii de natura confidentiala entitatilor neautorizate.

Parteneriatul proiectului PINE poate utiliza in scopuri statistice datele agregate, cu conditia ca furnizorii datelor sa ramana anonimi si ca natura lor confidentiala nu este compromisa si nu este cauzat, in orice alt mod, vreun prejudiciu.