Условия за поверителност на информация

Всички данни и информация, които въвеждате в инструмента ще се считат за поверителни, и като такива няма да бъдат разкрити, или да се публикуват на непозволени места. Партньорите по проект PiNE не могат да разгласяват или да съобщават под никаква форма и начин данни и информация от поверителен характер, към неоторизирани субекти.

Проект PiNE може да използва обобщени данни за статистически цели, при условие че собствениците на въведената информация останат анонимни, и че поверителният характер не е нарушен и не се причинява вреда по никакъв друг начин.

Партньорите по проект PiNE се ангажират да предприемат всички мерки за сигурност, които са необходими за защита на данните и информацията от поверителен характер, и да гарантират, че тяхната поверителност не е компрометирана по никакъв начин.

Обработката на всички лични данни отговаря на съответното национално законодателство.