Необходима информация:

Данните, които въвеждате в този инструмент, ще бъдат използвани за да се направи оценка на енергийното потребление на вашата фирма. Колкото по-точен и коректен сте с данните, толкова по-надеждни са резултатите. Сред важната информация, която ще бъде поискана да се въведе за Вашата фирма е:

  • Работни часове на ден и брой работни дни в годината.
  • Годишно потребление на енергия по източник и разход.
  • Технически данни на устройствата консумиращи енергия (котли, пещи, компресори, помпи, основни двигатели, охлаждащи устройства, и др.): Като минимум, трябва да въведете данни за номинална мощност и съответното работно време или работни часове при номинална мощност (моля направете преценка ако това не ви е известно).